تبلیغات
مسلمانان تایپایران - مرکز تخصصی تایپ href="/post/atom/" />

ابو یوسف یعقوب بن اسحاق کندیمتولد سال 181 ه.ق و متوفای سال 258 ه.ق بود. (796 میلادی و 873 میلادی.) فلسفه اسلامی با کندی، معروف به فیلسوف عرب، آغاز شده است. 
کندی معاصر با مأمون و معتصم، دو خلیفه عباسی، بود. ابو معشر بلخی، شاگرد معروف کندی، او را یکی از چهار مترجم درجه اول دوره اسلامی می‌دانست. کندی فیلسوفی صاحب نظر و بلند قدر بود و در حدود 270 کتاب و رساله در زمینه های مختلف منطق، فلسفه، نجوم، حساب، هندسه، طب و اصول عقائد دینی به او منسوب است. 
برخی از اروپائیان او را یکی از دوازده چهره عقلی تاثیرگذار تاریخ بشر دانسته‌اند. کندی در بصره و بغداد به تحصیل پرداخت. از این رو او سر سلسله حلقه‌های فلسفه اسلامی است و خود به حلقه و طبقه‌ای دیگر منسوب نیست. 
کندی همچنان که فیلسوفی عالیقدر بود، مسلمانی پاک اعتقاد نیز بود و کتب زیادی در حمایت دین اسلام نوشت. بعضی مورخین با توجه به بعضی از نشانه‌ها او را شیعه دانسته‌اند. 
به ادامه مطلب بروید...


منابع :‌ 
daneshnameh.roshd.ir
خدمات متقابل اسلام و ایران،‌ شهید مطهری،‌ ص 526، تا 529


کندی از کسانی است که در هر مساله ای که میان اصول اسلامی و اصول فلسفه تناقض یافته‌اند، جانب اسلام را گرفته اند. او همیشه کوشید معارف اسلامی و اصول فلسفی را با یکدیگر بیامیزد، و این همان کاری است که با کندی شروع شد و ادامه یافت. 
عجیب این است که برخی او را به علت این که نامش یعقوب و نام پدرش اسحاق و کنیه اش ابو یوسف است، یهودی پنداشته اند، و عجیب تر اینکه در بعضی روایات، از او به عنوان کسی یاد کرده‌اند که در نظر داشته ردّی بر قرآن مجید بنویسد . 
امروزه در اثر تحقیقاتی که به عمل آمده روشن شده که اولاً ارزش علمی و فلسفی کندی بیش از آن است که قبلاً تصور می‌شد، ثانیاً به دلیل موقعیت علمی و اجتماعی‌اش مورد حسادت بسیاری از علمای آن زمان بوده است و نسبت های ناروا به او، ناشی از همین حسادت‌ها است. 

بیشتر بخوانید :


برچسب ها : فیلسوف عرب , مشاهیر , افراد بزرگ ,


ادامه مطلب...