تبلیغات
مسلمانان تایپایران - مرکز تخصصی تایپ href="/post/atom/" />

پند هایی از لقمان حکیم
گزیده ای از پند و اندرزهای لقمان حکیم به فرزندش :

فرزندم ! از مردم توقع کاری که انجام دادن آنبرایشان دشوار است ؛ نداشته باشکه در این صورت آن هم نشین از تو متنفرمی شود و آن دیگری از تو کناره گیری میکند ودر نتیجه تنها و بی مونس می مانیو چون تنها ماندی سر افکنده و خوار و بی مقدار میشوی .

از کسی عذر خواهی کن که عذر خواهی تو را بپذیرد و تو را ببخشد .

در انجام کارها ی خود از کسی کمک بگیر که در ازای انجام دادن آن از تو مزد میگیرد زیرا در این صورت شخص همانگونه که کار خود را انجام میدهد ؛ کار تو را انجام میدهد .

به آنچه از مال و روزی دنیا خداوند به تو عنایت فرموده ؛ راضی و قانع باش تا همیشه با دل خوش زندگی کنی ؛ اگر میخواهی به همه عزتهای دنیا دست یابی پس دست طمع خود را از انچه در دست مردم است قطع کن ؛ زیرا پیامبران و صدیقان فقط با قطع طمع و چشم پوشی از آنچه در دست مردم است به بالا ترین درجات و مراتب انسانی رسیدند .

اگر حاجت و خواسته ای داری که بر آورده نمیشود غمگین و دلتنگ مشو ؛ زیرا بر آوردن آن حاجت به دست خداوند متعال است و هر حاجت زمانی دارد که هر گاه خدای بزرگ صلاح بداندآن زمان فرا می رسد و حاجت انسان بر آورده میشود ولیکنهمه چیز را عاجزانه از خدای بزرگ بخواهو از او درخواست کن و انگشتان خود را به نشانه خواری و ذلت نسبت به پروردگار عالمیان به هنگام دعا کردن حرکت بده .

هرگاه تو به خودت ضرر رسانی ؛ بزرگترین دشمنی را در حق خودکرده ای زیرا دشمنرا نسبت به خودت کار ساز کرده ای .

منابع :

mmg.blogfa.com

تالیف : علامه مجلسی

بازنویسی : حسین صالح
به ادامه مطلب بروید ...
برچسب ها : لقمان , حکیم ,


ادامه مطلب...